Cơ sở dữ liệu Hỏi & Đáp Locations of visitors to this page
Gia đình Đặt câu hỏi Sự nghiệp Liên lạc với chúng tôi Các mô hình dữ liệu Trước tiên timers Tìm kiếm Sơ đồ trang web

I've added a PayPal button to make it easier for people who want to make a voluntary contribution (such as $10) to help with the cost of producing these Databases. Tôi đã được thêm vào một nút PayPal, để làm cho nó dễ dàng hơn cho những người muốn thực hiện một khoản đóng góp tự nguyện (chẳng hạn như $ 10) để được giúp đỡ về các chi phí sản xuất của các Cơ sở dữ liệu.
Ten of my Data Models are featured as Starter Databases for Microsoft SQL Server 2005 Express. Mười của tôi là kiểu dữ liệu đặc trưng như Khởi Cơ sở dữ liệu cho Microsoft SQL Server 2005 Express.
Here are more than 500 very useful 'Kick-Start' Data Models that I have created since I started 5 years ago, and here's the Top 20 Dưới đây là hơn 500 rất hữu ích 'Kick-Bắt đầu' Dữ liệu mô hình mà tôi đã tạo ra tôi bắt đầu từ cách đây 5 năm, và đây là Top 20
If you would like an Access Database for any of these Models, email me at dba_requests-at-myway.com , simply replace -at- by an @ sign, and put the Database name in the Subject. Nếu bạn muốn truy cập một cơ sở dữ liệu cho bất kỳ của các mô hình, gửi email cho tôi tại dba_requests-tại-myway.com, chỉ cần thay thế-tại-bởi có một ký hiệu @, và đặt tên trong cơ sở dữ liệu Chủ đề.
If you are new to Databases, then check out my new Tutorial on Understanding a Database Schema . Nếu bạn chưa quen với Cơ sở dữ liệu, sau đó hãy kiểm tra Hướng dẫn mới của tôi trên một cơ sở dữ liệu Hieåu schema.
You are invited to join my new Community for people interested in Databases , which has members from 80 different Cities around the world. Bạn được mời tham gia mới của tôi cộng đồng cho những người quan tâm trong Cơ sở dữ liệu, trong đó có 80 thành viên từ các thành phố khác nhau trên khắp thế giới.
 1. Access Control Access Control
 2. Accidents at Work Tai nạn tại nơi làm việc
 3. Accommodation (Long-term) Chỗ ở (dài hạn)
 4. Actions,Decisions,People & Property Hành động, quyết định, Số người & Tài sản
 5. Afghanistan Rainfall Lượng mưa afghanistan
 6. Agents and Leads Đại lý và Đứng Đầu
 7. Agents Commissions Đại lý hồng
 8. Aircraft Parts and Orders Phụ tùng máy bay và Đặt hàng
 9. Airline Reservations Đặt hãng hàng không
 10. Amazon and Starbucks Amazon và Starbucks
 11. Animal Shelters Mái ấm gia súc
 12. Apartment Rentals Căn hộ Rentals
 13. Aquarium Stores Aquarium Cửa hàng
 14. Area Regulations Diện tích quy định
 15. Archeology Archeology
 16. Ars Digita BootCamp ARS Digita BootCamp
 17. Assets Maintenance Bảo trì tài sản
 18. Asylum Seekers and Refugees Asylum Seekers và tị nạn
 19. Athletes and Events Vận động viên và sự kiện
 20. Athletes and Teams Vận động viên và nhóm
 21. ATM Machines Máy ATM
 22. Auction Web Site Trang web đấu giá
 23. Avon Cosmetics Mỹ phẩm Avon
 24. Baby-Sitters and Nannies Baby-Sitters và Nannies
 25. Badminton Clubs Câu lạc bộ cầu lông
 26. Ballet Companies (Casting Productions) Ballet công ty (Đuc Productions)
 27. Ballet Companies (Org and People) Ballet công ty (Số người và Org)
 28. 'Bang for the Buck' Models 'Bằng cho Buck' kiểu xe
  1. Catalogs of Products Catalogs sản phẩm
  2. Customers and Products Khách hàng và các sản phẩm
  3. Customers and Services Khách hàng và dịch vụ
  4. Marriages (Contemporary) Marriages (Contemporary)
  5. Marriages (Traditional) Marriages (Truyền thống)
  6. Partnerships and Relationships Quan hệ đối tác và Quan hệ
  7. Product Catalogs Sản phẩm Catalogs
  8. Generic Foundation Chung Foundation
  9. Reservations Đặt
 29. Bank and Branches Ngân hàng và chi nhánh
 30. Banking (Online) Ngân hàng (Trực tuyến)
 31. Bankrupts Bankrupts
 32. Baseball Umpire Scheduling Bóng chày Umpire Lịch
 33. Basel II Accord Basel II Accord
 34. BBC (UK) BBC (Anh Quốc)
 35. Behavior Monitoring Giám sát hành vi
 36. Best Practice Thực tiễn Tốt nhất
 37. Bidders and Buyers Bidders và Người mua hàng
 38. Bill of Materials Vật liệu hóa đơn
 39. Blogs Nhật ký điện tử
 40. BMEWS BMEWS
 41. Boating Marinas Tàu thuyền Marinas
 42. Bookstore Sách
 43. Bookstore and Warehouses Sách và kho
 44. Books and Libraries Sách và thư viện
 45. Botanical Gardens Botanical Gardens
 46. Boutiques Biển
 47. Business 2 Business e-Commerce Kinh doanh 2 Kinh doanh-Thương mại điện tử
 48. Business 2 Consumer e-Commerce 2 Kinh doanh-Thương mại điện tử tiêu dùng
 49. Business Directories Thư mục Doanh nghiệp
 50. Call Centers Hãy gọi Trung Tâm
 51. Canal Trips Kênh Trips
 52. Car Dealership Xe Dealership
 53. Car Hire Chăm sóc
 54. Car Park Security Bãi đỗ xe an toàn
 55. Car Parking Enforcement Ô tô xe pháp
 56. Car Parts Suppliers Các nhà cung cấp Phụ tùng xe hơi
 57. Carphone Warehouse Carphone Warehouse
 58. Car Sales Xe bán hàng
 59. Car Service Center Trung tâm dịch vụ xe hơi
 60. Case Management (Lawyers) Trường hợp quản lý (Luật sư)
 61. Case Management (Social Workers) Trường hợp quản lý (lao động xã hội)
 62. Casinos Sòng bạc
 63. Catalogs of Products Catalogs sản phẩm
 64. Catering Businesses for Schools Catering Kinh doanh cho các trường học
 65. Catering Services Dịch vụ ăn
 66. Catteries Catteries
 67. CD Collection Bộ sưu tập đĩa CD
 68. Cemetaries Nghĩa trang
 69. Census Results Thống kê Kết quả
 70. Charities Tổ chức từ thiện
 71. Chess Tournaments Chess Tournaments
 72. Children in Institutions (UNICEF) Trẻ em trong trường (UNICEF)
 73. Children's Aid Rcds Mgt Hỗ trợ trẻ em Rcds Mgt
 74. Childrens Common Assessment Framework Các khung đánh giá cho trẻ em
 75. Children's National Database Cơ sở dữ liệu quốc gia của trẻ em
 76. Children's Playgroup Trẻ em của Playgroup
 77. Church Members (Visio) Giáo Hội thành viên (Visio)
 78. Church Praise Teams Giáo Hội Khen Nhom
 79. Church Sunday Schools Giáo Hội Trường học Chủ Nhật.
 80. Church (Youth) Giáo Hội (Thanh Niên)
 81. Cinema Bookings Rạp chiếu phim Bookings
 82. Circus Circus
 83. Cirque du Soleil Cirque du Soleil
 84. Citizens and Services Công dân và dịch vụ
 85. City Councils Hội đồng thành phố
 86. City Hall Certificate Registration Tòa thị chính thành phố Giấy chứng nhận đăng ký
 87. City Licences Giấy phép thành phố
 88. City Tourist Guide Hướng dẫn du lịch thành phố
 89. Click Stream Analysis Click vào Stream Phân tích
 90. Clients and Consultants Khách hàng và Tư Vấn
 91. Clients and Fees Khách hàng và học phí
 92. Clients and Locations Khách hàng và địa điểm
 93. Clinical Trials Thử nghiệm lâm sàng
 94. Clown Registry Clown ký
 95. Club Members Câu lạc bộ Thành viên
 96. Coach Trips Xe khách Trips
 97. Commercial Web Sites ... Trang web thương mại ...
  1. Avon Cosmetics Mỹ phẩm Avon
  2. Cirque du Soleil Cirque du Soleil
  3. Dog Whisperer Dog Whisperer
  4. eBay Deals eBay Deals
  5. MyLifeBits Research MyLifeBits Nghiên cứu
  6. NewEgg NewEgg
  7. SalesForce SalesForce
  8. Shrek 2 Movie Shrek 2 Phim
  9. Ticketmaster Ticketmaster
 98. Coding 4 Fun Projects Coding 4 Fun Dự án
 99. Communities ... Cộng đồng ...
  1. FAQs and Newsletters Những câu hỏi thường gặp và Bản Tin
  2. Personalization Cá nhân hóa
  3. Philip Greenspun Philip Greenspun
  4. Publish/Subscribe & KPI Portal Xuất bản / Đăng ky & KPI Portal
  5. User Registration Người dùng đăng ký
 100. Complaints and Feedback Phản hồi khiếu nại,
 101. Competition Results Kết quả thi
 102. Conference Centers Trung tâm Hội nghị
 103. Construction and Manufacturing Xây dựng và Sản xuất
 104. Construction Jobs Bidding Nghề nghiệp Đấu thầu xây dựng
 105. Consultants and Clients Tư vấn và Khách hàng
 106. Consultant Search Web Site Tư vấn tìm kiếm trang Web
 107. Contacts and Products Địa chỉ liên lạc và các sản phẩm
 108. Contact Management Liên hệ Quản lý
 109. Contract Management Quản lý hợp đồng
 110. Corporate Intranet Công ty Intranet
 111. Cosmetics Home Sales Trang chủ Mỹ phẩm Bán hàng
 112. Course Catalogs Khóa Catalogs
 113. CraigsList CraigsList
 114. Consumer Packaged Goods (CPG) Hàng tiêu dùng đóng gói (CPG)
 115. Credit Accumulation (Europe) Tín dụng tích lũy (Châu Âu)
 116. Crisis Call Centers Gọi trung tâm khủng hoảng
 117. CRM and Personalization CRM và Cá nhân hóa
 118. CRM - Microsoft's Data Model CRM - Mô hình dữ liệu của Microsoft
 119. CSR Framework CSR khung
 120. CVs and Job Histories (Visio) CVs và việc làm lịch sử (Visio)
 121. Dance School Khiêu vũ trường
 122. Data Architecture Kiến trúc dữ liệu
 123. Data Dictionary Dữ liệu từ điển
 124. Data Mashups Dữ liệu các mashup
 125. Data Warehouse ... Kho dữ liệu ...
  1. Customers and Purchases Khách hàng và Mua
  2. eCommerce Data Warehouse eCommerce Kho dữ liệu
  3. Loading a Data Warehouse Đang tải dữ liệu một Kho
  4. Pharmaceuticals Dược phẩm
  5. Snowflake Design for Transaction Snowflake Thiết kế cho các giao dịch
  6. Star Design for Teaching Schedule Thiết kế sao cho Lịch trình giảng dạy
  7. Star Design for Transaction (Conceptual) Thiết kế sao cho các giao dịch (khái niệm)
  8. Star Design for Transaction (Physical) Thiết kế sao cho các giao dịch (vật lý)
 126. Databases for Life Cơ sở dữ liệu cho cuộc sống
 127. Dating Sites Các trang web hẹn hò
 128. Day Care Centers Trung tâm Chăm sóc day
 129. Debt Collection Nợ Bộ sưu tập
 130. Department Store Cục Lưu trữ
 131. Dietician's Consulting Practice Dinh döôõng của Tư vấn Thực hành
 132. Dictionaries for Foreign Languages Cho các bộ từ điển Ngoại ngữ
 133. Digital Challenge (UK) Thách thức kỹ thuật số (Vương quốc Anh)
 134. Diseases and Symptoms Bệnh tật và các triệu chứng
 135. Doctor's Practice Thực hành của bác sĩ
 136. Document Management Quản lý tài liệu
 137. Document Management (Specific) Quản lý tài liệu (cụ thể)
 138. Document Publication Xuất bản tài liệu
 139. Document Workflow Tài liệu Workflow
 140. Dog Kennels Chó Kennels
 141. Dog Whisperer Dog Whisperer
 142. Domestic Violence Centers Bạo hành trong nước trung tâm
 143. Driving School Trường học lái xe
 144. Education :- Giáo dục: --
  1. University Course Catalogs Trường Đại học khóa học Catalogs
  2. School Management System Hệ thống Quản lý trường học
  3. Student Accommodation Chỗ ở cho sinh viên
  4. Student Assessments Cho sinh viên đánh giá
  5. Student Assignments Việc phân định học sinh
  6. Student Athletes and Teams Vận động viên học sinh và các nhóm
  7. Student Exams Học sinh Exams
  8. Student Exams in Saudi Thi học sinh ở Xê-út
  9. Student Loans Cho sinh viên vay
  10. Student Rosters Học sinh Rosters
  11. Student Work Placements Vị trí làm việc cho sinh viên
 145. eBay Deals eBay Deals
 146. e-Commerce Thương mại điện tử
  1. B2B e-Commerce Thương mại điện tử B2B
  2. B2C e-Commerce Thương mại điện tử B2C
  3. Customers, Campaigns and e-Commerce Khách hàng, các Chiến dịch và e-Thương mại
  4. Games Web Site Trò chơi của trang Web
  5. Orders & Shipments Đặt hàng & vận chuyển
  6. Photo Catalogs Hình ảnh Catalogs
 147. e-Government Chính phủ điện tử
  1. UK e-Govt Standard Data Vương quốc Anh E-Govt Tiêu chuẩn dữ liệu
 148. Elephant Sanctuaries Elephant Sanctuaries
 149. Emergency Services Dịch vụ khẩn cấp
 150. Employees Leave Records Để nhân viên ghi
 151. Employees working at Home Nhân viên làm việc tại Trang chủ
 152. Employment Agencies Việc làm cơ quan
 153. Endangered Species Endangered Species
 154. Enteprise Data Mashups Dữ liệu các mashup Enteprise
 155. Enterprise Information Repository Thông tin doanh nghiệp Repository
  1. Data Migration Mapping Bản đồ di chuyển dữ liệu
  2. Generation of Entities Thế hệ của Entities
  3. Glossary of Business terms Bảng chú giải thuật ngữ của kinh doanh
  4. Glossary with Queries Glossary với Truy vấn

 156. EPOS EPOS
 157. Equipment Maintenance Bảo trì thiết bị
 158. Estimating Development Costs Chi phí phát triển Estimating
 159. ERP Hệ thống ERP
 160. Event Reservations Đặt tổ chức sự kiện
 1. Customers :- Khách hàng: --
  1. Clients and Fees Khách hàng và học phí
  2. Clients and Locations Khách hàng và địa điểm
  3. CRM Customer Metrics Khách hàng CRM Metrics
  4. CRM and Personalization CRM và Cá nhân hóa
  5. CRM Top-Level Architecture Đầu CRM-Kiến trúc Cấp bậc
  6. CRM Top-Level Overview CRM-Đầu Cấp bậc Tổng quan
  7. Customers with multi-lingual B2C Khách hàng với nhiều ngôn ngữ B2C
  8. Customers at a Bank Khách hàng tại một ngân hàng
  9. Customers at a Bookstore Khách hàng tại một sách
  10. Customers at a Call Center Khách hàng tại một cuộc gọi Trung tâm
  11. Customers and Addresses Khách hàng và địa chỉ
  12. Customers and Campaigns Khách hàng và Chiến dịch
  13. Customers and Car Hire Chăm sóc khách hàng và
  14. Customers and Car Sales Khách hàng và xe bán hàng
  15. Customers and Car Servicing Khách hàng và xe Servicing
  16. Customers and Dept Stores Phòng khách hàng và cửa hàng
  17. Customers and Deals (UML) Khách hàng và Deals (UML)
  18. Customers and Deliveries Khách hàng và phân phối
  19. Customers and e-Commerce Khách hàng và e-Thương mại
  20. Customers and Games Shops Trò chơi của khách hàng và cửa hàng
  21. Customers and Hairdressers Khách hàng và Hairdressers
  22. Customers and Hardware Store Khách hàng và các cửa hàng phần cứng
  23. Customers and a Health Center Khách hàng và Trung tâm y tế
  24. Customers and Insurance Khách hàng và bảo hiểm
  25. Customers and Invoices Khách hàng và các hóa đơn
  26. Customers and Loans Khách hàng và vay
  27. Customers and Online Banking Khách hàng và Ngân hàng trực tuyến
  28. Customers and Orders Khách hàng và Đặt hàng
  29. Customers and Partial Deliveries Khách hàng và phân phối phần
  30. Customers and Phone Bills Khách hàng và thoại Bills
  31. Customers and Products Khách hàng và các sản phẩm
  32. Customers and Purchases Data W'hse Mua dữ liệu khách hàng và W'hse
  33. Customers and Services Khách hàng và dịch vụ
  34. Customers Card Transactions Khách hàng giao dịch thẻ
  35. Customer Class Scheduling Khách hàng Class Lịch
  36. Customers Comm & Personal Khách hàng cá nhân & Comm
  37. Customer Data Dữ liệu của khách hàng
  38. Customer Data Catalog Danh mục dữ liệu khách hàng
  39. Customers (Commercial & Personal) Khách hàng (Thương mại & cá nhân)
  40. Customer MetaData Repository Khách hàng siêu dữ liệu Repository
  41. Customer Metrics Khách hàng Metrics
  42. Customer Order Tracking Khách hàng đặt hàng theo dõi
  43. Generic Customer Model (Popkin) Khách hàng Người mẫu Chung (Popkin)
 2. FAQs Những câu hỏi thường gặp
 3. Families and Wills Gia đình và Wills
 4. Farm Management Quản lý trang trại
 5. Fashion Boutiques Thời trang biển
 6. Father of all Data Models Cha của tất cả các dữ liệu mô hình
 7. FBI Global Database FBI cơ sở dữ liệu toàn cầu
 8. Feedback and Complaints Ý kiến và khiếu nại
 9. File Archiving Systems Lưu trữ tập tin hệ thống
 10. Financial Information Portal Cổng Thông tin tài chính
 11. Fingerprint Recognition Ghi nhận vân tay
 12. Foreign Language Dictionaries Từ điển ngoại ngữ
 13. Forensic Science Labs Khoa học Forensic Labs
 14. Forklift Truck Servicing Forklift Truck Servicing
 15. Franchise Operators Nhượng quyền thương mại hành
 16. Freight Forwarders Freight Forwarders
 17. Fuel Coupons Mgt Phiếu giảm giá nhiên liệu Mgt
 18. Fund Raising Việc tăng vốn đầu tư
 19. Funeral Homes Ngôi nhà tang lễ
 20. Games Features Các tính năng của trò chơi
 21. Games Store Trò chơi Cửa hàng
 22. Garden Maintenance Vườn Bảo trì
 23. Genealogy and Family Trees Phả hệ gia đình và Cây xanh
 24. Generic Data Models Dữ liệu mô hình chung
  1. Circus (Events & Players) Circus (Sự kiện & Máy nghe)
  2. Customers and Services Khách hàng và dịch vụ
  3. Document Management Quản lý tài liệu
  4. Father of All Models Cha của Tất cả các kiểu xe
  5. Generic Foundation Chung Foundation
  6. Organisations and People Các tổ chức và nhân dân
  7. Organisations, People and Transactions Các tổ chức, nhân dân và giao dịch
  8. Organisations,Members & Meetings Các tổ chức, thành viên và hội họp
  9. Patient Care Chăm sóc bệnh nhân
  10. Reservations Đặt
  11. Shrek 2 Movie (Events & Places) Shrek 2 Phim (Sự kiện & Địa danh)
  12. Transport Giao thông Vận tải
  13. User-defined Hierarchies Người này xác định Hierarchies
 25. George Orwell's 1984 George Orwell's 1984
 26. Global Accountability Trách toàn cầu
 27. Global Community Cộng đồng toàn cầu
 28. Global Consulting Tư vấn toàn cầu
 29. Global Law Firm Luật pháp trên toàn cầu Vưng
 30. Global Project Management Quản lý dự án trên toàn cầu Mới
 31. Global Reference Database Tham khảo Cơ sở dữ liệu toàn cầu
 32. Golf Club Management Câu lạc bộ golf Quản lý
 33. Golf Tournaments Golf Tournaments
 34. Google AdSense Google AdSense
 35. Google Android Phone Platform Điện thoại của Google Android Platform
 36. GRI Indicators Các chỉ số GRI
 37. GRI Repository GRI Repository
 38. GRI User's Portal GRI bạChặn người này của Portal
 39. Grocery Store Grocery Store
 40. Gym Training Diary Phòng tập thể dục Đào tạo Diary
 41. Hairdressers Appointments Hairdressers cuộc hẹn
 42. Harbour Management Quản lý bến cảng
 43. Hardware Sales Phần cứng Bán hàng
 44. Health Centers Trung tâm Y tế
 45. Health Clubs Câu lạc bộ sức khỏe
 46. Health Insurance Claims Bảo hiểm Y tế Claims
 47. Help Desk Bàn giúp đỡ
 48. Hierarchies & Trees Hierarchies & Trees
  1. Business Intelligence / MI Kinh doanh Intelligence / MI
  2. Employees Nhân viên
  3. Management Hierarchies Quản lý Hierarchies
  4. Organization Hierarchies Cơ cấu tổ chức Hierarchies
  5. Parties and Phones Bên và Điện thoại
  6. Preferences Sở thích
  7. Product Hierarchies Sản phẩm Hierarchies
  8. Reference Data Manager Tham khảo Quản lý dữ liệu
  9. User-Defined Hierarchies User-Defined Hierarchies
  10. Vehicle Parts Manufacture Sản xuất Phụ tùng xe
  11. World Language Classification Phân loại ngôn ngữ trên thế giới
   (with Oracle CONNECT BY) (với Oracle CONNECT THEO)
 49. Highways Agency (UK) Cơ quan đường cao tốc (Vương quốc Anh)
 50. Hobbies and Pastimes Thú vui và Pastimes
  1. Chess Tournaments Chess Tournaments
  2. Golf Tournaments Golf Tournaments
  3. Olympic Sports Thể thao Olympic
  4. Swimming Clubs Câu lạc bộ bơi lội
  5. Sailing Clubs Câu lạc bộ Thuyên
 51. Holiday Homes Nghæ ngôi nhà
 52. Home Libraries Trang chủ Thư viện
 53. Horse Racing Đua ngựa
 54. Hospice Patient Care Hospice Chăm sóc bệnh nhân
 55. Hospital Admissions Bệnh viện Tuyển
 56. Hospital Outpatients Bệnh viện đa khoa khu Outpatients
 57. Hotel Reservations Đặt khách sạn
 58. HR or Personnel Department Nhân sự hoặc nhân Sở
 59. Houses and Rooms Nhà ở và các phòng
 60. IAA Insurance Party Đảng Bảo hiểm IAA
 61. Indigenous Peoples Indigenous Peoples
 62. Icons of the Western World Biểu tượng của thế giới phương Tây
 63. Inheritance Models Các mô hình di sản thừa kế
  1. Charities Tổ chức từ thiện
  2. City Tourist Guide Hướng dẫn du lịch thành phố
  3. Customers Commercial and Personal Khách hàng thương mại và cá nhân
  4. Games Store Trò chơi Cửa hàng
  5. Insurance Brokers Môi giới bảo hiểm
  6. Libraries for Lawyers Các thư viện cho Luật sư
  7. National Trust (UK) National Trust (Anh)
  8. NewEgg NewEgg
  9. Photo Catalogs Hình ảnh Catalogs
  10. School Management System Hệ thống Quản lý trường học
  11. Shrek 2 Movie Shrek 2 Phim
  12. Tracking Manufactured Items Sản xuất theo dõi Mục
  13. Travel & Tourism Worldwide Du lịch & Du lịch Thế giới
 64. Insurance Brokers Môi giới bảo hiểm
 65. Insurance for Vehicles Bảo hiểm cho xe
 66. Insurance (Personal) Bảo hiểm (cá nhân)
 67. Intelligent Environments Thông minh Environments
 68. Interior Design Companies Thiết kế nội thất công ty
 69. Internet Music Radio Stations Âm nhạc Internet Radio Stations
 70. Inventory Control Kiểm soát hàng tồn kho
  1. Inventory and Equipment Maintenance Hàng tồn kho và bảo trì thiết bị
  2. Inventory Control (Files in Boxes) Kiểm soát hàng tồn kho (tập tin trong Hộp)
  3. Inventory Control (Manuals) Kiểm soát hàng tồn kho (hướng dẫn)
  4. Inventory Control (Publishing) Kiểm soát hàng tồn kho (xuất bản)
  5. Inventory Control (Retail Store) Kiểm soát hàng tồn kho (Cửa hàng bán lẻ)
  6. Inventory Control (Sports Centers) Kiểm soát hàng tồn kho (Trung tâm Thể thao)
  7. Inventory Control for a Pharmacy Kiểm soát hàng tồn kho cho một Dược phẩm
  8. Inventory of Rental Equipment Trang thiết bị cho thuê của hàng tồn kho
  9. Inventory of Servers Máy chủ của hàng tồn kho
  10. Inventory of Tooling Equipment Trang thiết bị dụng cụ cầm tay của hàng tồn kho
 71. Investment Banking Ngân hàng Đầu tư
 72. Issue Tracking (Software) Theo dõi vấn đề (phần mềm)
 73. Jewellery Stores Cửa hàng bán đồ trang sức
 74. Job Scheduling Lịch làm việc
 75. Judges and Courts Thẩm phán và Toà án
 76. Justice Department Sở Tư pháp
 77. Key Performance Indicators Các chỉ số chủ chốt Hiệu suất
 78. Kitchen Cabinets Nhà bếp Cabinets
 79. Knowledge Management Quản lý kiến thức
 80. Laboratory Management Phòng thí nghiệm quản lý
 81. Land Registry Đất đai ký
 82. Landscape Gardening Cảnh Làm vườn
 83. Language Schools Trường học Ngôn ngữ
 84. Law Enforcement Hành pháp
  1. Case Management Trường hợp quản lý
  2. Fingerprint Recognition Ghi nhận vân tay
  3. Forensic Science Labs Khoa học Forensic Labs
  4. Judges and Courts Thẩm phán và Toà án
  5. Justice Department Sở Tư pháp
  6. Lawyers, Cases and Bills Luật sư, vụ án và Bills
  7. Libraries for Lawyers Các thư viện cho Luật sư
  8. Police Information Reports Cảnh sát thông tin báo cáo
  9. Prisons and Prisoners Nhà tù và Prisoners
  10. Tracking Evidence Theo dõi bằng chứng
  11. Traffic Cops and Tickets Vé và lưu lượng truy cập Cops
 85. Lawn Bowling Clubs Câu lạc bộ Bowling lawn
 86. Legal Case Management Trường hợp quản lý của cơ quan pháp luật
 87. Libraries Thư viện
  1. Libraries Basic Model Mô hình thư viện cơ bản
  2. Libraries and Books Các thư viện và Tác phẩm
  3. Libraries of Digital Assets Tài sản của thư viện kỹ thuật số
  4. Libraries of Film Tapes Thư viện của Phim Băng keo
  5. Libraries of Sheet Music Thư viện Âm nhạc của Sheet
  6. Libraries for Lawyers Các thư viện cho Luật sư
  7. Libraries for Teachers Các thư viện cho giáo viên
  8. Libraries for UK Schools Các thư viện cho các trường học Vương quốc Anh
  9. My Library ( for Amazon Web Svcs ) Thư viện của tôi (cho Amazon Web Svcs)
  10. Virtual Library for MyLifeBits Thư viện ảo cho MyLifeBits
 88. Licences and Permits Giấy phép và Giấy phép
 89. Limousine Services Dịch vụ limousine
 90. Loan Management System Loan, hệ thống quản lý
 91. Local Govt (UK) Địa phương Govt (Vương quốc Anh)
 92. Logistics Hậu cần
 93. Long Term Accommodation Chỗ ở dài hạn
 94. LSC Framework for Excellence LSC khung cho xuất sắc
 95. Magazine Subscriptions Tạp chí Đăng Ký
 96. Mail System Hệ thống mail
 97. Maintenance Contracts :- Hợp đồng bảo trì: --
  1. For Products with no Parts Đối với sản phẩm mà không có phận
  2. For Products with Parts (Dezign) Đối với sản phẩm với phần (Dezign)
 98. Making a Movie Thực hiện một phim
 99. Manufacturing :- Sản xuất: --
  1. Aircraft Orders and Parts Máy bay Đặt hàng và Phần
  2. Assets Maintenance Bảo trì tài sản
  3. Bill of Materials Vật liệu hóa đơn
  4. Construction and Manufacturing Xây dựng và Sản xuất
  5. Customer Purchases Data W'house Dữ liệu của khách hàng Mua W'house
  6. Paper Manufacturing Sản xuất giấy
  7. Product Catalogs Sản phẩm Catalogs
  8. Tracking Customer Orders Theo dõi khách hàng Đặt hàng
  9. Vehicle Maintenance Bảo trì xe
  10. Vehicle Parts Manufacture Sản xuất Phụ tùng xe
 100. Maritime Models :- Hàng hải Kiểu xe: --
  1. Freight Forwarders Freight Forwarders
  2. Harbour Management Quản lý bến cảng
  3. Marine Archeology Biển Archeology
  4. Maritime Museums Bảo tàng Hàng hải
  5. Scuba Diving Sân bay quốc tế
  6. Swimming Clubs Câu lạc bộ bơi lội
  7. US Navy US Navy
 101. Marriages Marriages
 102. Mashups Mashup
 103. Master Data Management Thạc sĩ Quản Lý Dữ Liệu
 104. Medical :- Y khoa: --
  1. Dietician Practice Thực hành dinh döôõng
  2. Doctor's Practice Thực hành của bác sĩ
  3. Health Center Trung tâm y tế
  4. Health Insurance Claims Bảo hiểm Y tế Claims
  5. Hospice Patient Care Hospice Chăm sóc bệnh nhân
  6. Hospital Admissions Bệnh viện Tuyển
  7. Hospital Outpatients Bệnh viện đa khoa khu Outpatients
  8. Medical Laboratories Các phòng thí nghiệm y khoa
  9. Mortuaries Mortuaries
  10. Natural Disease Treatments Tự nhiên, dịch bệnh Treatments
  11. Nurses Roster Y tá Roster
  12. Nursing Home Trang chủ y tá
  13. Patient Care Chăm sóc bệnh nhân
  14. Pharmacies and Generics Các hiệu thuốc và Generics
  15. Pharmacies and Prescriptions Các hiệu thuốc và thuốc theo toa
  16. Pharmaceutical Supplies Dược phẩm
  17. Symptoms and Diseases Triệu chứng và Bệnh tật
 105. Medical Laboratories Các phòng thí nghiệm y khoa
 106. Message Board for a Web Site Thông báo Ban cho một trang Web
 107. MetaData Management Quản lý siêu dữ liệu
 108. Middle East Conflict Xung đột Trung Đông Mới
 109. Modelling Agency Cơ quan mô hình
 110. Mortuaries Mortuaries
 111. MP3 Music Site Âm nhạc MP3 trang web
 112. Movie Making Phim Giao Lưu Kết
 113. Museums (Simple) Bảo tàng (đơn giản)
 114. Museums (Complex) Bảo tàng (Complex)
 115. Music Lovers Communities Âm nhạc Lovers Cộng đồng
 116. Music over the Internet Âm nhạc trên Internet
 117. Musicians in Newspapers Nhạc sĩ trong Báo chí
 118. Musicians in a Band Nhạc sĩ trong một ban nhạc
 1. My Life Cuộc sống của tôi Mới
 2. MyLifeBits Research MyLifeBits Nghiên cứu
 3. My Work Công việc của tôi
 4. My Life and Work Cuộc sống của tôi và làm việc
 5. National Trust (UK) National Trust (Anh)
 6. Native Peoples Native Peoples
 7. Natural Disease Treatments Tự nhiên, dịch bệnh Treatments
 8. New Egg Web Site Trang Web mới Egg
 9. Newsagents Báo
 10. Newsletters Bản tin
 11. Not For Profits (NfPs/NPOs) Không Đối với lợi nhuận (NfPs / NPOs)
 12. Nurses Roster Y tá Roster
 13. Nursing Home Trang chủ y tá
 14. Offshore Drilling Equipment Trang thiết bị offshore Drilling
 15. Olympic Sports Thể thao Olympic
 16. Online Banking Ngân hàng trực tuyến
 17. Opticians Opticians
 18. Oracle Data Dictionary Dữ liệu từ điển oracle
 19. Oracle Database Rpt Cơ sở dữ liệu Oracle Rpt
 20. Oracle PL/SQL Oracle PL / SQL
 21. Orders and Parts Đặt hàng và Phụ tùng
 22. Organisations and People Các tổ chức và nhân dân
 23. Organisations and Transactions Các tổ chức và giao dịch
 24. Organisations,Members & Meetings Các tổ chức, thành viên và hội họp
 25. Package Delivery Service Cung cấp dịch vụ trọn gói
 26. Paintings on Loan Tranh trên Loan
 27. Parking Space Registration Đậu xe Không gian đăng ký
 28. Parties and Products Bên và các sản phẩm
 29. Partners in a Firm Đối tác trong một Vưng
 30. Patient Care Chăm sóc bệnh nhân
 31. Payrolls Payrolls
 32. Performance Monitoring Giám sát hiệu suất
 33. Permits and Licences Giấy phép và Giấy phép
 34. Personalization Cá nhân hóa
 35. Personal Insurance Bảo hiểm cá nhân
 36. Pharmacies and Generics Các hiệu thuốc và Generics
 37. Pharmacies and Prescriptions Các hiệu thuốc và thuốc theo toa
 38. Pharmaceutical Supplies Dược phẩm
 39. Philip Greenspun's Communities Philip Greenspun của cộng đồng
 40. Phone Bills Điện thoại Bills
 41. Photo Catalogs (e-Commerce) Hình ảnh Catalogs (E-Commerce)
 42. Piano Tuners Piano Tuners
 43. Picture Library Thư viện hình ảnh
 44. Pizza Deliveries Pizza phân phối
 45. Plane Spotting Plane Spotting
 46. Police Information Reports Cảnh sát thông tin báo cáo
 47. Popkin System Architect :- Popkin hệ thống kiến trúc sư: --
  1. Data Warehouse Kho dữ liệu
  2. Data Dictionary Dữ liệu từ điển
  3. Generic Customer Model Khách hàng Người mẫu Chung
  4. Hotel Reservations Đặt khách sạn
  5. National Trust Visitors National Trust Số lượt truy cập
 48. Portals Cổng
 49. Portals and KPIs Cổng và KPIs
 50. Preserved Railways Bảo tồn Đường sắt
 51. Prisons and Prisoners Nhà tù và Prisoners
 52. Products :- Sản phẩm: --
  1. Bill of Materials Vật liệu hóa đơn
  2. Product Catalogs Sản phẩm Catalogs
  3. Product Categories Các nhóm sản phẩm
  4. Product Characteristics Sản phẩm Đặc tính
  5. Product Distribution Sản phẩm phân phối
  6. Products for Hire Sản phẩm cho thuê
  7. Product Hierarchies Sản phẩm Hierarchies
  8. Product Servicing Sản phẩm Servicing
  9. Products and Security Sản phẩm và Bảo mật
 53. Project Planning Kế hoạch dự án
 54. Project Staff Nhân viên dự án
 55. Properties (National Trust) Bất động sản (National Trust)
 56. Properties (Real Estate) Bất động sản (Bất động sản)
 57. Property Development Phát triển bất động sản
 58. Proposals, Projects & Donors Đề án, dự án & các nhà tài trợ
 59. Pub Quiz League Pub Quiz League
 60. Pubs and Parties Bên quán rượu và
 61. Quantity Surveyors Số lượng Surveyors
 62. Questionnaire - Basic Câu hỏi - Cơ bản
 63. Questionnaire - Complex Câu hỏi - Complex
 64. Questionnaire - Multiple Choice Câu hỏi - Đa lựa chọn
 65. Railway Reservations Đặt đường sắt
 66. Ratings and User Reviews Xem lại và xếp hạng người này
 67. Real Estate Agents Bất động sản Đại lý
 68. Real Estate Rentals Bất động sản Rentals
 69. Real Estate Sales Bất động sản Bán hàng
 70. Real World Series Thế giới thực sự Series
  1. Generic Real World Thế giới chung Real
  2. Overview of the Real World Tổng quan về thế giới thực
  3. Real World of Entertainment Thực Thế giới của giải trí
  4. Real World of Insurance Thực Thế giới của Bảo hiểm
 71. Recipes Bí quyết
 72. Record Label Bản ghi nhãn
 73. Recruitment Agencies Các cơ quan tuyển dụng
 74. Reference Database Tham khảo Cơ sở dữ liệu
 75. Reference Data Manager Tham khảo Quản lý dữ liệu
 76. Refugees & Asylum Seekers Tị nạn & asylum Seekers
 77. Removals Companies Các công ty Removals
 78. Report Generators Báo cáo vi máy phát ðiện
 79. Reservations :- Đặt: --
  1. Apartment Rentals Căn hộ Rentals
  2. Airline Reservations Đặt hãng hàng không
  3. Car Hire Chăm sóc
  4. Cinema Bookings Rạp chiếu phim Bookings
  5. Coach Trips Xe khách Trips
  6. Driving School Trường học lái xe
  7. Event Reservations Đặt tổ chức sự kiện
  8. Hairdressers Appointments Hairdressers cuộc hẹn
  9. Health Centers Trung tâm Y tế
  10. Holiday Homes Nghæ ngôi nhà
  11. Hotel Reservations Đặt khách sạn
  12. Limousine Services Dịch vụ limousine
  13. Railway Reservations Đặt đường sắt
  14. Restaurant Bookings Nhà hàng Bookings
  15. Sports Centers Trung tâm thể dục thể thao
  16. Ticketmaster Ticketmaster
  17. Vehicle Rental Cho thuê xe
 80. Resources Requesters Tài nguyên Requesters
 81. Restaurant Bookings Nhà hàng Bookings
 82. Restaurant Delivery Service Cung cấp dịch vụ nhà hàng
 83. Reviews and Ratings Xem lại và đánh giá
 84. Risk Management (UML) Quản lý rủi ro (UML)
 85. Sailing Club Câu lạc bộ Thuyên
 86. Sales Commissions Bán hàng hồng
 87. Salesforce.com Salesforce.com
 88. Salesforce CDM Strategy Salesforce CDM Chiến lược
 89. Salesforce.com Developer Challenge Thách thức phát triển Salesforce.com
 90. Sales Promotion Analysis Bán hàng khuyến mãi Phân tích
 91. School Management System Hệ thống Quản lý trường học
 92. Scientific Research Nghiên cứu khoa học
 93. Search Engine Công cụ Tìm kiếm
 94. Search for a Data Model Tìm kiếm dữ liệu cho một mô hình
 95. Search for Musicians in Articles Tìm Nhạc sĩ trong các điều
 96. Search for Items in Newspapers Tìm trong Mục Báo chí
 97. Service Assessment Dịch vụ đánh giá
 98. Service Request Calls Yêu cầu dịch vụ Gọi
 99. Shopping Malls Khu mua sắm cao cấp
 100. Show Business Hiển thị Kinh doanh
  1. Ballet Companies Các công ty ballet
  2. CD Collection Bộ sưu tập đĩa CD
  3. Circus Circus
  4. Clown Registry Clown ký
  5. Dance School Khiêu vũ trường
  6. Talent Agency Cơ quan tài năng
  7. Theater Company Công ty Sân khấu
  8. ticketmaster ticketmaster
 101. Shrek2 Movie Phim Shrek2
 102. Single View of a Customer Xem duy nhất của một khách hàng
 103. Snowflake Design Thiết kế Snowflake
 104. SOA SoA
 105. Social Anthropology Nhân loại học xã hội
 106. Social Capitalist Awards Giải thưởng xã hội Capitalist
 107. Social Networking Sites Các trang web mạng xã hội
 108. Social Workers Case Mgt Mgt trường lao động xã hội
 109. Sperm Banks Các ngân hàng sperm
 110. Sports Card Collecting Thể thao Thẻ Thu gom
 111. Sports Centers Trung tâm thể dục thể thao
 112. Staff Movements Nhân viên các phong trào
 113. Star Design for Teaching Schedule Thiết kế sao cho Lịch trình giảng dạy
 114. Star Design for Transaction Thiết kế sao cho các giao dịch
 115. Stock Control Chứng khoán kiểm soát
  1. Stock Control (Retail Store) Chứng khoán kiểm soát (Cửa hàng bán lẻ)
  2. Stock Control (Sports Centers) Kiểm soát chứng khoán (Trung tâm Thể thao)
 116. Stockmarket Data Dữ liệu Stockmarket
 117. Street Cleaning Schedules Lau dọn đường Lịch
 118. Street Traders Kinh doanh đường phố
 119. Students :- Học sinh: --
  1. Behavior Monitoring Giám sát hành vi
  2. Church Sunday Schools Giáo Hội Trường học Chủ Nhật.
  3. Class Scheduling Lịch lớp học
  4. Credit Accumulation (Europe) Tín dụng tích lũy (Châu Âu)
  5. School Catering Businesses Trường Kinh doanh Catering
  6. School Management Systems Hệ thống quản lý trường học
  7. Student Accommodation Chỗ ở cho sinh viên
  8. Student Assessments Cho sinh viên đánh giá
  9. Student Assignments Việc phân định học sinh
  10. Student Athletes Vận động viên học sinh
  11. Student Exams Học sinh Exams
  12. Student Exams in Saudi Thi học sinh ở Xê-út
  13. Student Loans Cho sinh viên vay
  14. Student Questionnaires Câu hỏi cho sinh viên
  15. Student Rosters Học sinh Rosters
  16. Student Work Placements Vị trí làm việc cho sinh viên
  17. University Course Catalogs Trường Đại học khóa học Catalogs
 120. Surveyors and Contacts Surveyors và Danh
 121. Swimming Clubs Câu lạc bộ bơi lội
 122. Symptoms and Diseases Triệu chứng và Bệnh tật
 123. Talent Agency Cơ quan tài năng
 124. Tax Receipts Thuế thu
 125. Taxi Service Cung cấp dịch vụ taxi
 126. Technical PC Support Hỗ trợ kỹ thuật máy tính
 127. Telephone Bills Điện thoại Bills
 128. Tenant Contact Tracking Liên hệ người thuê nhà theo dõi
 129. Theater Company Công ty Sân khấu
 130. Themes (Vertical Applns) Chủ đề (đứng Applns)
  1. CRM and Customers CRM và Khách hàng
  2. e-Commerce Thương mại điện tử
  3. Education Giáo dục
  4. Entertainment Giải trí
  5. Health and Fitness Y tế và Thể dục
  6. Law Enforcement Hành pháp
  7. Transport and Transport Giao thông Vận tải và Giao thông vận tải
 131. Ticketmaster Ticketmaster
 132. Tracking Customer Orders Theo dõi khách hàng Đặt hàng
 133. Tracking Evidence Theo dõi bằng chứng
 134. Tracking Grants for Research Tài trợ cho các nghiên cứu theo dõi
 135. Tracking Grants for Skills Development Theo dõi Tài trợ cho phát triển kỹ năng
 136. Tracking Manufactured Items Sản xuất theo dõi Mục
 137. Tracking Share Transactions Chia sẻ theo dõi giao dịch
 138. Tracking Software Problems Phần mềm theo dõi vấn đề
 139. Tracking Tenant Contacts Theo dõi Tenant Danh
 140. Traffic Cops and Tickets Vé và lưu lượng truy cập Cops
 141. Transportation and Shipments Giao thông vận tải và vận chuyển
 142. Travel & Tourism Worldwide Du lịch & Du lịch Thế giới
 143. Treatments for Natural Diseases Bệnh tật tự nhiên cho các phương pháp trị liệu
 144. Trouble Tickets Trouble Tickets
 145. TV Talk Shows Truyền hình Đối thoại truyền hình
 146. Tutorial on Database Schema Hướng dẫn về cơ sở dữ liệu schema
 147. UK e-Govt Standard Data Vương quốc Anh E-Govt Tiêu chuẩn dữ liệu
 148. UML Class Diagrams UML Class sơ đồ
 149. UN Global Compact Liên Hợp Quốc toàn cầu Compact
 150. Uniforms on Loan Loan, về đồng phục
 151. Union Grievances Liên đoàn Grievances
 152. University Course Catalogs Trường Đại học khóa học Catalogs
 153. Used Flutes Exchange Tỉ giá ngoại tệ được sử dụng Flutes
 154. User-Defined Hierarchies User-Defined Hierarchies
 155. User-Extendable Database Cơ sở dữ liệu người dùng Extendable
 156. User-Extendable DataDictionary User-Extendable DataDictionary
 157. User Portals Cổng bạChặn người này
 158. User Portals and KPIs Hàng và người sử dụng KPIs
 159. User Profiles Hồ sơ người dùng
 160. User Reviews and Ratings Bình luận của người sử dụng và đánh giá
 161. Vehicle Insurance Bảo hiểm xe
 162. Vehicle Maintenance Bảo trì xe
 163. Vehicle Mileage Tracking Theo dõi chiếc xe Mileage
 164. Vehicle Parts Manufacture Sản xuất Phụ tùng xe
 165. Vehicle Registration Authority Xe đăng ký Phép
 166. Vehicle Rental Cho thuê xe
 167. Vets Practice Thực hành Vets
 168. Video Purchase Mã số mua hàng
 169. Video Rental Mã số cho thuê
 170. Volcanoes (Visio & Dezign) Volcanoes (Visio & Dezign)
 171. Warehouse Inventory Management Kho kho Quản lý
 172. Waste Management Xử lý chất thải Quản lý
 173. Web 2.0 Web 2.0
 174. Web Site for a Community Trang web cho một cộng đồng
 175. Web Site for DBA Site Trang web cho các trang web DBA
 176. Web Site Analysis Phân tích trang Web
 177. Web Site Pages Trang web trang
 178. Web Site Registration Trang web đăng ký
 179. Web Site Traffic Analysis Trang web về giao thông Phân tích
 180. Web Sites for Hobbies and Pastimes Trang web dành cho Thú vui và Pastimes
 181. Weddings Đính hôn & Đám cưới
 182. Weighbridge Operations Weighbridge hoạt động
 183. Wine Cellars Rượu Cellars
 184. Wiring Diagrams Wiring sơ đồ
 185. Workflow Workflow
 186. Worksheets Worksheets
 187. World Health Organization STD Tổ chức Y tế Thế giới STD
 188. World Language Classification Phân loại ngôn ngữ trên thế giới
 189. Youth Church Giáo Hội Thanh Thiếu Niên
 190. Zip Codes in Mexico Các mã zip ở Mehico
 191. Zoos Thú


A Design Note on Primary Keys Thiết kế Đáp Lưu ý về Tiểu học Keys
My approach is very simple and always uses a system-generated unique number as a Primary Key, (except for Reference Data). Phương pháp tiếp cận của tôi rất đơn giản và luôn luôn sử dụng một hệ thống duy nhất được tạo ra như một số khóa Tiểu học, (trừ các dữ liệu tham khảo).
This is called a surrogate key, but there is a 'gotcha' which can be deadly. It is all too easy to enter the same record twice. Therefore you must always be sure to enforce a unique constraint on the natural key. Luckily this is easy to do in Access which can be a good basis for clarifying your design and constraints. Điều này được gọi là ngöôøi thay theá quan trọng, nhưng có một 'gotcha', có thể chết người. Nó là tất cả các quá dễ dàng để vào cùng một hồ sơ hai lần. Vì vậy, bạn phải luôn luôn được đảm bảo thực thi một constraint duy nhất trên tài nguyên thiên nhiên chính. May mắn này là dễ dàng truy cập vào làm trong đó có thể là một giải thích rõ cơ sở cho các thiết kế và khó khăn của bạn.

Why do I do this for free ? Tại sao tôi làm điều này miễn phí?
I design these Data Models for free to give something back to the Database community that has provided me with a good (and interesting) living for the past 15 years. Tôi thiết kế các mô hình dữ liệu miễn phí để đưa ra một cơ sở dữ liệu quay trở lại cộng đồng đã cung cấp cho tôi với một tốt (và thú vị) cho cuộc sống quá khứ 15 năm.

Each Model is usually what I can do in the 20 minutes each day of voluntary work that I allocate from my consulting work. Mỗi Người mẫu thường là những gì tôi có thể làm trong 20 phút mỗi ngày làm việc tự nguyện mà tôi phân bổ từ các hoạt động tư vấn của tôi.

My intention is to provide a wide range of 'Kick Start' Models that anyone can use as a starting-point, and could extend cleanly and logically, with appropriate reference to the Business Rules. Intention của tôi là cung cấp một loạt các 'Kick Bắt đầu' kiểu xe mà bất kỳ người nào có thể sử dụng như là một điểm khởi đầu, và có thể mở rộng và sạch nhất, thích hợp với các tài liệu tham khảo cho kinh doanh Nội quy.

It is not my intention to provide Models that can be used off-the-shelf to meet the requirements of a large commercial organisation. Nó không phải là của tôi intention để cung cấp các kiểu xe có thể được sử dụng off-the-shelf, đáp ứng các yêu cầu của một tổ chức thương mại lớn.
After all, that is one of the things I do for a living !!! Sau khi tất cả, đó là một trong những điều làm gì cho một cuộc sống!!!

None of the Models is the complete and final solution in its area, but any of them can be added to easily and quickly to meet a specific requirement. Không có các kiểu xe là hoàn thành và cuối cùng, giải pháp trong các khu vực, nhưng bất kỳ người trong số họ có thể được thêm vào một cách dễ dàng và nhanh chóng để đáp ứng một nhu cầu. The logic in each Model is correct and contains the minimum Entities for the area being modelled. It is easy to create a complex Model by combining these Kick-Start Models because they all follow the same design approach and standards. Các logic trong mỗi mô hình là chính xác và có chứa tối thiểu Entities cho khu vực này đang được modelled. Nó rất dễ dàng để tạo ra một mô hình phức tạp bằng cách kết hợp các Kick-Bắt đầu kiểu xe, vì tất cả đều làm theo cùng một phương pháp tiếp cận và các tiêu chuẩn thiết kế.

Generally, I try to make the Data Models and the associated Business Rules consistent, but I don't always define the Rules because that is a very valuable 'exercise for the student'. Nói chung, tôi cố gắng làm cho dữ liệu và các mô hình liên kết kinh doanh Nội quy quán, nhưng tôi không luôn luôn xác định Nội quy, vì đó là rất có giá trị 'tập thể dục cho học sinh'.
I'd be very interested in hearing any suggestions for improving this facility . Here's a first draft of a page of French Data Models . Tôi rất muốn được quan tâm trong buổi điều trần bất kỳ lời đề nghị để cải thiện thiết bị này. Đây là một dự thảo đầu tiên của một trang của Pháp Dữ liệu mô hình.
Gia đình Đặt câu hỏi Sự nghiệp Liên lạc với chúng tôi Các mô hình dữ liệu Trước tiên timers Tìm kiếm Sơ đồ trang web